Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Direnç

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.direnc@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  X        

Dersin Amacı

 

Bu dersin amacı, farklı kültürel ve ulusal geçmişlerden gelen kadın yazarların şiir, öykü, oyun ve romanlarını, tema, motifler, imgeler, mitler, arketipler ve anlatım teknikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir.

 

Dersin İçeriği

Bu ders, kadın yazarlara kültürlerarası karşılaştırma yöntemleriyle yaklaşır. Sınıf içi tartışmaları, özellikle Türk, Amerikalı ve İngiliz kadın yazarların eserlerinde, kültürel farklılıklara rağmen görülen ortak temalar, motifler, imgeler ve anlatım tekniklerine yoğunlaşır; öğrencileri, kültür, edebiyat ve toplumsal cinsiyet anlamında duyarlı okurlar olmaya hazırlar.

Temel Kaynaklar

The Odyssey

“Circe”;  Eudora Welty

“Circe/Mud Poems”; Margaret Atwood

The Epic of Gilgamesh

Kadın Destanı.  Ayla Kutlu

The Robber Bridegroom.  Eudora Welty

Lanetliler.  Erendiz Atasu

“The Old Order”;  Katherine Anne Porter

“Old Mrs. Harris”;  Willa Cather

Bir Göçmen Kuştu O.  Ayla Kutlu

Emir Beyin Kızları. Ayla Kutlu

Zehir Zıkkım Hikayeler. Ayla Kutlu

Dağın Öteki Yüzü.  Erendiz Atasü

The Woman Warrior.  Maxine Hong Kinston

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Dilek Direnç