Feminist Teoriler I-II

Feminist Teoriler I

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Feminist Teoriler I

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

solmazzelyut@hotmail.com

Dersin Durumu

Zorunlu    X

Seçmeli   

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar  □        

Dersin Amacı

Feminist teorilerin felsefi köklerini tanımak.

Dersin İçeriği

Modern bir düşünüş olarak feminizmin, modern felsefenin kurucusu Descartes ile bağını tespit etmek üzere öncelikle Descartes’ın felsefesinin anlaşılması ve sonra bu felsefenin kaynak olduğu Kartezyen Feminist Teorilerin tartışılması.

Temel Kaynaklar

Bordo, Susan, Feminist  Interpretations of Rene Descartes, University Park: Penn State University Press, 1999.

Descartes, René, Metod Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan, MEB. Yayınları, 1962.

Descartes, René, Söylem, Kurallar, Meditasyonlar, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1996.

Lloyd, Genevieve, Feminism and History of Philosophy, Oxford University Press, 2002.

Pateman, Carole, “Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme”, Sivil Toplum ve Devlet, der. John Keane, çev. Aksu Bora, Ayrıntı, 1993.

Zelyüt, Solmaz, Dört Adalı, Doğu Batı yay., 2010.

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

 

 

 

 

Feminist Teoriler II

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Feminist Teoriler II

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

solmazzelyut@hotmail.com

Dersin Durumu

Zorunlu    X

Seçmeli   

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

9

Dersin Yarıyılı

 1.Güz   □      2.Bahar  X       

Dersin Amacı

Feminist teorilerin felsefi  köklerini tanımak.

Dersin İçeriği

Modern bir düşünüş olarak feminizmin, modern felsefenin kurucusu Descartes ile bağını tespit etmek üzere öncelikle Descartes’ın felsefesinin anlaşılması ve sonra bu felsefenin kaynak olduğu Kartezyen Feminist Teorilerin tartışılması.

Temel Kaynaklar

Butler, Judith, Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Emine Bora, Metis Yayınları, 2010.

Butler, Judith, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Drucilla Cornell, Çatışan Feminizmler, Felsefi Fikir Alışverişi, çev. Feride Evren Sezer, Metis Yayınları, 2008.

Butler, Judith, Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma, çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2007.

Direk, Zeynep, Cinsiyetli Olmak, Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar,  Yapı Kredi Yayınları, 2007.

Graham, Julie, Gibson, Katherine, Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu, Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi, çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayınları, , 2010.

Josephine, Donavan, Feminist Teori, çev. Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, Aksu Bora, İletişim Yayınları, 1997.

Lloyd, Genevieve, Erkek Akıl, çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, 1996.

Plumwood, Val, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, 2004.

Serdaroğlu, Ufuk, Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist mi?, Eflatun Yayınevi, 2010.

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Solmaz Zelyüt