Antik Yunan Tiyatrosunda Cinsiyet

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Antik Yunan Tiyatrosunda Cinsiyet

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nevin.koyuncu@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  X        

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,  antik yunan tiyatrosunu ve kültürünü toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçirmektir. Belli başlı tragedya ve komedya yazarlarının (Aeschylus, Sofokles, Euripides ve Aristofanes) eserlerini incelemeyi hedeflemektedir. 

 

Dersin İçeriği

Tiyatro oyunları, tiyatro terminolojisi, toplumsal cinsiyet,

Ana Tanrıça Kültü, Tek Tanrılı Dinler ve Kültürler, Tiyatronun kökenleri, trajik ve komik festivaller, Eski Yunan’da tiyatro gelenekleri, Din ve tiyatro, Kadın ve Tiyatro, Trajik ve komik, Kahramanlık, Mitler ve Tragedya, Modern dünyada Eski Yunan tragedyaları.

 

Temel Kaynaklar

 • Aeschylus, Oresteia
 • Aristophanes, Lysistrata, Frogs
 • Euripides, The Bacchae, Medea,
 • Sophocles, Four Tragedies
 • Oxford Classical Dictionary
 • Hamilton, Edith. Mitologya. İstanbul: Varlık, 1942, 2009.
 • Şener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1991.
 • Berktay, Fatmagül. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis, 2009.
 • Stone, Merlin. When God Was A Woman. (Tanrılar Kadınken) Florida: Harcourt Brace, 1976.
 • Aristoteles. Poetika.
 • Ferguson, John. A Companion to Greek Tragedy. Austin: U of Texas P, 1972.
 • Hadas, Moses. A History of Greek Literature. New York: Columbia U P, 1950.
 • Harvey, Sir Paul ed. The Oxford Companion to Classical Literature.

 

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu