Antik Dönem´de Kadın Kimliği

 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Antik Dönemde Kadın Kimliği

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nuran Şahin

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nuran.sahin@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar  □        

Dersin Amacı

Antik Dönem’deki kadın kimliği üzerinden toplumsal cinsiyet ve ayrımcılığının, günümüzdeki toplumsal yapı ile karşılaştırılması.

 

Dersin İçeriği

Antik Dönem’de kadın kimliği, Anadolu ve Yunanistan’daki kadın kimlikleri altında iki ayrı coğrafya’da ve karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.

Antik Dönem kadın kimliği, Pandora kimliği ile başlar. Pandora aynı zamanda kadın ırkının (Genos Gynaikon) ortaya çıkışıdır. Pandora soyundan gelen kadın, günah keçisi bir kimlik sergiler. Erkek egemen bu söylemin, köken (İbrani Yaradılış Mythos’u) araştırması da burada incelenecektir. Kadına biçilen bu olumsuz kimliğin, Antik kaynaklardaki yeri  (Hesiodos, Semonides vb) bu kapsamda ele alınacaktır.  Kadına biçilen, “Erdemli ve Erdemsiz Kadın Kimlikleri” ise, Helena ve Penelope modelleri üzerinden tartışılarak, bu kimliklerin, Hellen inancındaki tanrıçalarla özleştirilmeleri ele alınacaktır (Hera, Aphrodite kimlikleri gibi).

                Anadolu Anatanrıça inancının, Anadolu Kadın Kimliğine olumlu yansımaları ve Hitit Kadını’ndan, Antik Dönem Anadolu Kadını’na giden çizgide bölgesel ve dönemsel baskın ya da bastırılmış kimlikleri  tartışılacaktır.

Yunanistan anakarası’ndaki kadın kimlikleri, Atina ve Sparta kadın kimlikleri olarak iki ayrı grupta irdelenecek  ve bu bağlamda eğitimin kadın kimliğine yansımaları Sparta eğitim sistemi (pederastik eğitim sistemi) örneklemesinde vurgulanacaktır. Bunun sonucunda, kadının üstlendiği bağımlı ya da bağımsız kimlik rollerinin toplumdaki sosyal kimliklerine yansımaları  araştırılacaktır.

Temel Kaynaklar

- H. İ. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité I, 1948.

- J. P. Vernant; P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en grèce ancienne, 1973.

- N. Loraux, Les enfants d’Athena, 1982.

- J. P. Vernant, Mythe et pensée chez les grecs, I-II, 1982.

- Cl. Mossé, La femme dans la Grèce antique, 1983.

- A. M. Darga, ‘Yunan/Hellen Uygarlığı’nda Kadın’’ Çağlarboyu Anadolu’da Kadın. Anadolu Kadını’nın 9000 Yılı, 1993, 118-120.

- Fr. Thébaud, Écrire l’histoire des femmes, 1998.

- S. Blundell, Women in Ancient Greece, 1995.

- S. Boehringer, Dika, élève de Sappho Lesbos, 600 av. J. C.., 1999.

- M. Dillon, Girls and Women in Classical Greek Religion, 2002

-Gl. Ferrari,  Figures of Speech.  Men and Maidens in Ancient Greece, 2002.

- S. Georgoudi, ‘Lysimachè, la prêtresse’, in N. Loraux (ed.), La Grèce au féminin, 2003,  pp. 167-214.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Nuran Şahin