Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Gülgün Meşe

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

gulgun.mese@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar  □        

Dersin Amacı

 

Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar

Dersin İçeriği

 

- Toplumsal cinsiyet ve sosyal psikoloji

- Toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar

- Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve önyargılar

- Cinsiyet ayrımcılığı

- Cinsiyet rollerinin sonuçları

Temel Kaynaklar

  1. Burn, S. M. The Social Psychology of Gender. New York: McFraw-Hill, 1996.
  2. Burn, V. Gender and Social Psychology. London: Routledge, 1998.

       3.   Hogg, M. A.; VAughan, G. Social Psychology. London: Prentice Hall Europe, 1998.

 

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Yrd. Doç Dr. Gülgün Meşe