Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları 

Dersin Adı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Takımcı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.takimci@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3     Kredi

Dersin AKTS’si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X      2.Bahar   

Dersin Amacı

Bu derste, toplumsal cinsiyet kavramının medyadaki yansımalarının saptanması ve eleştirel bakış acısıyla medyaya yönelik analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Kitle iletişim araçlarının nitelikleri ve tanımı, toplumsal cinsiyet kavramının tanımı.

Toplumsal cinsiyetin yapılandırılmasında etkili olan kurum ve araçlar. Geçmişte toplumsal cinsiyetin medyada sunumu. Günümüzde toplumsal cinsiyetin medyada sunumu. Yazılı basında toplumsal cinsiyet

televizyonda toplumsal cinsiyet, sinemada toplumsal cinsiyet, medyada eşcinselliğin temsili.

Toplumsal cinsiyet açısından medyanın sunduğu rol modelleri. 

Temel Kaynaklar

BLUMSCHEIN, C.,Wie Man(n) Frauen macht... Das Fernsehen als Vermittler und Produzent von Geschlechterideologien, München: Profil, 1986.

BONNER, Frances-GOODMAN, Lizbeth-ALLEN, Richard-JANES, Linda-KIND, Catherine, “İmagining Women” , London, Polity Press, 1992.

CONNEL, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev: Cem Soydemir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.

CORNELISSEN, Waltraud, Die Prasentation der Geschlechter im Fernsehen- K(ein) Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mann, Zeitschrift für Frauenforschung, 1+2/1996.

CRAİG, Steve, Man, Masculinty and the Media, California,  Sage Publications, 1992.

DERMAN, Deniz, Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Ankara, Med Campus Proje 126 Yayınları 1, 1989.

GERAGHTY, Christıne, Kadınlar ve Pembe Dizi, Çev: Nur Nirven, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.

İRVAN, Süleyman, BİNARK, Mutlu, Kadın ve Popüler Kültür, Ankara, Ark Yayınevi, 1995.

KIRLAR, Safiye Baroks, Reklam ve Kadın, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yay: 45, 1994.

ÖNGÖREN, Mahmut T., Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara,  Dayanışma Yayınları, 1982.

ÖZTÜRK S. Ruken, Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan yayıncılık, 2000.

WEİDERER, Monika, Das Frauen und Männerbild im Deutschen Fernsehen, Regensburg, S. Roderer Verlag, 1995.

WOOD, M., “The Portrayal of Gays and Lesbians on TV, and How Viewers React”, http://www.abar.ac.uk

VAN ZOONEN, Liesbet, “Feminist Perspectives on the Media”, Der: James Curran, Michael Gurevitch, Mass Media and Society, London, Edward Arnold Adivision of Hodder & Stoughton, 1991.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Dilek Takımcı