Ekofeminizm

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Ekofeminizm

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Nilsen Gökçen

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

gokcenils@yahoo.com

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar          

Dersin Amacı

Dersin amacı ekolojik feminizm ve diğer feminizm türleriyle ilişkilerini irdelemektir.

Dersin İçeriği

 

Ekofeminizm, egemenlik ve güç ilişkileri olarak insan doğa ve erkek kadın ilişkilerindeki paralelliklerini ve kökleri aynı olan tüm bu hiyerarşik ilişki türlerinin toplumsal adalet çerçevesinde incelenebilirliğini ortaya koyan çalışma alanıdır. Bu derste öğrenciler, insanın doğayla olan ilişkilerinde doğanın kadınla özdeşleştirilmesinin varlığını ve egemenlik ilişkilerinin her türünün, ister sınıf, ister ırk, ister cinsiyete dayalı olsun, doğayla ilişkilere de aynen yansıdığını örnekleriyle görecektir. Çevre kadın ilişkileri bu genel çerçevede tanıtıldıktan sonra, ekofeminizmin çeşitli tanımları, dalları ve çalışma alanları ile ekolojik feminizmin diğer feminizm türleriyle ilişkileri irdelenecektir.

 

Temel Kaynaklar

Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution.

---., Earthcare: Women and the Environment.

---, Ed., Major Problems in American Environmental History.

Karen J. Warren, Ed., Ecofeminism: Women, Culture, Nature.

Patrick D. Murphy, Literature, Nature, and Other.

Maria Mies and Vandana Shiva, Ecofeminism.

Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, Eds., The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology.

 

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Yrd. Doç. Dr. Nilsen Gökçen