Okuma Listesi

OKUMA LİSTESİ
 

Türkçe Kaynaklar

Adams, C. J. (2010). Etin Cinsel Politikası: Feminist- Vejetaryan Eleştirel Kuram, çev. G. Tezcan, M.E. Boyacıoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Akşit, Elif E. (2005). Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Alkan, Ayten (2009). Cins Cins Mekân, der. Ayten Alkan, İstanbul: Varlık Yayınları.

Atay, T. (2012). Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Aune K, Redfern, C. (2012). Baş Harfi F, çev. Aksu Bora, Simten Coşar, İstanbul: Ayizi Yayıncılık.

Bahadır, B. (2014). Ölü Kadınlar Memleketi, İstanbul: Ayizi Yayıncılık.

Benhabib S, Butler J, Cornell D, Fraser N, (2008). Çatışan Feminizmler, çev. F.E. Sezer, İstanbul: Metis Yayınları.

Berghan, S.(2007). Lubunya: Transeksüel Kimlik ve Beden, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Berktay, F. (2003). Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları.

Berktay, F.(2009). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yayınları.

Bhasin, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet, çev. Kader Ay, İstanbul: Kadav Yayınları.

Bingölçe, F. (2002). Kadın Argosu Sözlüğü, İstanbul: Metis Yayınları.

Blank, H.(2008). Bekâretin El Değmemiş Tarihi, çev. Emek Ergün, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bora,A., Günel A., (2002). 90’larda Türkiye’de Feminizm, der. Bora,A., Günel A.,İstanbul: İetişim Yayınları. 

Bora, A. (2005). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bora, A. (2011). Feminizm Kendi Arasında, İstanbul: Ayizi Yayıncılık.

Bora, A. (2015). İradenin İyimserliği: 2000’lerde Türkiye’de Kadınlar, der. Aksu Bora, İstanbul: Ayizi Yayınları.

Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm, çev. Bediz Yılmaz. İstanbul:  Bağlam Yayınları.

Boyne R. (1998). Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım, çev. Ayşe Banu Karadağ, ed. Ayşe Ece, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Butler, J. (2005).  İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler, çev. Fatma Tütüncü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Butler, J.(2005). Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, çev. Başak Ertür, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Butler, Judith (2007). Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma, çev. Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Başak Ertür,  İstanbul: Metis Yayınları.

Butler, J. (2008). Yaşam ile Ölümün Akrabalığı: Antigone’nin İddiası, çev. Ahmet Ergenç, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Butler, J. (2014). Bela Bedenler, çev. Cüneyt Çakırlar, Zeynep Talay, İstanbul: Pinhan Yayınları.

Butler, J. (2015). Savaş Tertipleri, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Cogito Dergi, Sayı 58, Feminizm, Yapı Kredi Yayınları.

Cogito Dergi, Sayı 65- 66, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, Yapı Kredi Yayınları.

Cohen, D. (1995). Erkek Olmak, çev. Y. Alogam, İstanbul: Alan Yayınları.

Colin, G. D. (2005), Kadın, İslam ve Sinema, çev: Deniz Koç, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çeki, M. (2012). Bilinen Sır: Erkeklik ve Sosyalist Erkekler, der. Mesut Çeki, İstanbul: Akademi Yayınları.

Çeri, B. (1996). Türk Romanında Kadın: 1923-1938 Dönemi, İstanbul: Simurg Yayınları.

Davidoff, L. (2002). Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, İstanbul: İletişim Yayınları.

Davis, A. (1993). Kadınlar, Irk ve Sınıf, çev. İnci Çeliker, İstanbul: Sosyalist Yayınlar.

de Beauvoir, S. (1993). Kadın: İkinci Cins “Evlilik Çağı”, çev. Bertan Onuran, İstanbul: Payel Yayınları.

de Beauvoir, S. (1994). Bir Genç Kızın Anıları,  çev. Seçkin Selvi, İstanbul: Payel Yayınları.

de Beauvoir, S. (1996). Ben Bir Feministim Alice Schwarzer ve Simone de Beauvoir'ın Konuşmaları, çev. Ayşe Düzkan, Minu İnkaya, Sedef Öztürk, İstanbul: Pazartesi Yayınları.

de Beauvoir, S. (1966). Sessiz Bir Ölüm, çev. Bilge Karasu, Ankara: Bilgi Yayınevi.

de Beauvoir, S. (1989). Konuk Kız, çev. Bertan Onaran. İstanbul: Payel Yayınevi.

de Beauvoir, S. (1989). Denemeler,  çev. Asım Bezirci, İstanbul: Payel Yayınları.

de Beauvoir, S. (1991). Olgunluk Çağı, I, çev. Betül Onursal, İstanbul: Payel Yayınevi.

de Beauvoir, S. (1991). Olgunluk Çağı, II, çev. Betül Onursal, İstanbul: Payel Yayınevi.

de Beauvoir, S. (1997). Kadınlığımın Hikâyesi,  çev. Erdoğan Tokatlı, İstanbul: Payel Yayınları.

Demir, Z. (1997). Modern ve Postmodern Feminizm, İstanbul: İz Yayıncılık.

Direk, Z. (2007). Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, der. Zeynep Direk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Doğu Batı Dergisi Sayı 63, Toplumsal Cinsiyet I, Doğu Batı Yayınları.

Doğu Batı Dergisi Sayı 64, Toplumsal Cinsiyet II, Doğu Batı Yayınları.

Donovan, J. (1997). Feminist Teori, İstanbul: İletişim Yayınları.

Feminist Felsefe, Felsefelogos, Sayı: 15, Bulut Yayınevi, 2001.

Erdoğan, İ. (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil, der. İlker Erdoğan, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Foucault, M. (1993). Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Tufan. İstanbul: AFA Yayınları.

Güçlü, Ö. ve Yardımcı, S. (2013). Queer Tahayyül, der. Özlem Güçlü, Sibel Yardımcı, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu. İstanbul: Agora Yayınları.

Hırata, H.vd. (2009). Eleştirel Feminizm Sözlüğü, der. Helen Hrata vd., çev. Gülnur Acar Savran, İstanbul: Kanat Yayınları.

hooks, bell (2012). Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika. İstanbul: Çitlembik Yayınları.

İlyasoğlu, A., Akgökçe N., Çakır S., (1996). Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, der. İlyasoğlu, A., Akgökçe N., Çakır S.,  İstanbul: Sel Yayıncılık.

İlyasoğlu, A., Akgökçe, N. (2001). Yerli Bir Feminizme Doğru, der. İlyasoğlu, A., Akgökçe, N., İstanbul: Sel Yayıncılık.

Irıgaray, L. (2006).  Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru, çev. Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

Irıgaray, L. (2011.). Nietzsche’nin Deniz Aşığı, çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Irıgaray, L. (2012). Yeni Enerji Kültürü, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Irıgaray, L. (2012). Meryem’in Esrarı, çev. Feyan Yıldırım, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Irıgaray, L. (2014). Başlangıçta Kadın Vardı, çev. İlknur Özallı, Melike Odabaş, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

İrvan, S., Binark, M.(1995). Kadın ve Popüler Kültür, İstanbul: Ark Yayınevi.

Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, İstanbul: Metis Yayınları.

Kandiyoti, D. ve Saktanber, A. (2003). Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayıncılık.

KaosGL, (2011). Ne Hastalık, Ne Suç, Ne Günah! LGBT Hakları İnsan Haklarıdır, Ankara: Ayrıntı Basımevi.

Keller, E. F. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayınevi.

Kristeva, J.(2004). Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yayınları.

Kristeva, J. (2007). Ruhun Yeni Hastalıkları, çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kristeva, J. (2009). Kara Güneş: Depresyon ve Melankoli, çev. Nesrin Demiryontan, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Llyod, G. (1996). Erkek Akıl: Batı Felsefesinde "Erkek" ve "Kadın", çev. Muttalip Özcan, İstanbul:  Ayrıntı Yayınları.

MacKinnon, C.(2003). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkan Yöney, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Mulvey, L. (1997), Görsel Haz ve Anlatı Sineması, çev: Nilgün Abisel, 25.Kare, Sayı:21, 38-46.

Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, İstanbul: Varlık Yayınları.

Öğüt, H. (2009), Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema, Cogito, Sayı: 58, 202-217.

Öğüt, H. (2011). “Oğuz Atay’da Erkekler ve Kadınlar” Notos Öykü 28, Haziran-Temmuz.

Öngören, M.  (1982). Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara,  Dayanışma Yayınları.

Özkazanç, A. (2013). Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist, Ankara: Dipnot Yayınları.

Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram, İstanbul: Dipnot Yayınları.

Özkazanç, A.(2013). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk (Feminist Yazılar), Ankara: Dipnot Yayınları.

Öztürk, R. (1997). Sinemada Kadın Olmak, İstanbul: Alan Yayıncılık. 

Öztürk, R. (2004). Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler, İstanbul: Om Yayınevi.

Özyeğin, G. (2005). Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, çev. Suğra Öncü, İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, J. (1993). .Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, J. ve Irzık, S. (2009). Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: İletişim Yayınları.

Perrot, M.ve Duby, G. (2005). Kadınların Tarihi, Cilt I, Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizelere çev. Ahmet Fethi, (ed.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Perrot, M. ve Duby, G. (2005). Kadınların Tarihi, Cilt II Ortaçağ'ın Sessizliği, çev. Ahmet Fethi, (ed.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Perrot, M. ve Duby, G. (2005). Kadınların Tarihi, Cilt III Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları, çev. Ahmet Fethi, (ed.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Perrot, M.ve Duby, G. (2005). Kadınların Tarihi, Cilt IV Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı, çev. Ahmet Fethi, (ed.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Perrot, Michelle ve Duby, Georges (2005). Kadınların Tarihi, Cilt V, Yirminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru, çev. Ahmet Fethi, (ed.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Plumwood, V.(2004). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, İstanbul: Metis Yayınları.

Rulman, M. (1996). Kadın Filozoflar, çev.Tomris Mengüşoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul:Metis Yayınları.

Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar,İstanbul: İletişim Yayınları.

Savran, A. G. (2004). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Kanat Yayınları.

Scott, J.W. (2013). Feminist Tarihin Peşinde. (A.Günaydın, A.Sönmez, D.Demirler,  F.Dinçer, Ö.Tümer, Ö.Aslan, Çev.). İstanbul: Bgst Yayınları.

Segal, L. (1992). Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler, çev. Volkan Ersoy, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Selek, P (2010). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları.

Selek, P.(2007). Maskeler Süvariler Gacılar: Ülker Sokak: Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı, İstanbul: İstiklal Kitabevi.

Serdaroğlu, U. (2010). Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist mi?, İstanbul: Eflatun Yayınevi.

Smelik, A. (2008), Feminist Sinema ve Film Teorisi, çev. Deniz Koç, İstanbul: Agora.

Tankut, Tülin, (2000). Alt Tarafı Bir Film (mi?) Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek, İstanbul: Papirüs Yayınları.

Tekeli, Ş.(1995). 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, der. Şirin Tekeli, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yılmaz, Z. (2015). Dişil Dindarlık: İslamcı Kadın Hareketinin Dönüşümü, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yuval Davis, N. (2007). Cinsiyet ve Millet, çev. Ayşin Bektaş, İstanbul: İletişim Yayınları.

Weeks, K. (2013). Feminist Öznelerin Kuruluşu, çev. İlkay Özkuralpli, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

White, J.B. ( 2010). Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, çev.Aksu Bora, İstanbul: İletişim Yayınları.

İngilizce Kaynaklar

Beauvoir, de S. (1949). The Second Sex, tr. H.M. Parshley, Harmondsworth, Penguin.
Blundell S. (1995). Women in Ancient Greece, Harvard University Press.

Bordo, S. (1999).  Feminist Interpretations of Rene Descartes, University Park: Penn State University Press.

Brown, G.E.  (1996). Women of Color: Mother-Daughter Relationships in 20th-Century Literature. University of Texas Press.

Burn, S. M. (1996). The Social Psychology of Gender. New York: McFraw-Hill.

Burn, V. (1998). Gender and Social Psychology. London: Routledge.

Chesler, P. (1972). Women and Madness. New York: Doubleday.

Chodorow, N. (1991). Feminism and Psychoanalytic Theory. Yale University Press.

Chodorow, N.(1999) The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Londra: University of California Press.

Cohen,  D. (1991). Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press.

Connell, R. W. (1995). Masculinities, Sydney: Allen and Unwin.

Cooper, K. (1996). The Virgin and the Bride: Idealized Womanhood in Late Antiquity, Harvard University Press.

Craig, S. (1992). Man, Masculinty and the Media, California,  Sage Publications.

Cudd, A. E ve Andreasen, R. O. (2005). Feminist Theory: A Philosophical Anthology. Oxford, UK Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.

Dillon, M. (2002). Girls and Women in Classical Greek Religion, Routledge.

Edwards, T. (2006). Cultures Of Masculinity, London- New York: Routledge.

Frantz, Sarah S. G. and Katharina R. (2009). Women Constructing Men: Female Novelists and Their Male Characters, Ed. Frantz, Sarah S. G. and Katharina Rennhak,  1750-2000. Lexington.

Gatens, M. (1991). Feminism and Philosophy: Perspectives on Difference and Equality. Cambridge: Polity Press.

Gatens, M. (Ed.). (2009). Feminist Interpretations of Benedict Spinoza. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Genevieve L. (2002). Feminism and History of Philosophy, Oxford University Press.

Gilligan, C. (1982). In A Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gilligan, C. (1987). "Woman's Place in Man's Life-Cycle.", Feminism and Methodology, ed. Sandra Harding, Bloomington: Indiana University Press, 57-73.

Held, V. (1995). Justice And Care: Essential Readings In Feminist Ethics. Westview Press.

Held,V. (1993). Feminist Morality: Transforming Culture, Society, and Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Honig, B. (1995). Feminist Interpretations of Hannah Arendt, University Park: The Pennsylvania University Press.

Humm, M. (1994). A Reader’s Guide to Contemporary Feminist Literary Criticism.  Great Britain: Harvester Wheatsheaf.

Humm,  M. (1995). The Dictionary Of Feminist Theory, New York: Prentice Hall.

Humm, M. (1995). Practising Feminist Criticism. New York: Prentice Hall.

Hurd, M.G. (2007). Women Directors and Their Films, Praeger Publishers Inc.

Irigaray, L. (1993). An Ethics of Sexual Difference. New York: Cornell University Press.

Johnson, A. G. (1997). The Gender Knot, Philadelphia: Temple University Press.

Karen J. W. (1997). Ecofeminism: Women, Culture, Nature, ed. Karen J. W. Indiana University Press.

Klein, M. (1964). Love, Hate and Reparation. Norton.

Kuhn , A. (1994). Women’s Pictures: Feminism and Cinema, Verso.

Lakoff, Robin. Language and Woman’s Place. New York: Harper and Row, 1975. 

Lloyd, G.(2002). .Feminism and History of Philosophy, Oxford University Press.

Nussbaum, M. (2010). From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press.

Nussbaum, M., and Glover, J. (1995). Women, Culture and Development, ed. Nussbaum, Martha, and Jonathan Glover, Oxford: Clarendon Press.

Phillips, S. (1996). Beyond the Myths: Mother-Daughter Relationships in Psychology, History, Literature and Everyday Life. Penguin.

Podnieks, E. (2010). Textual Mothers/Maternal Texts: Motherhood in Contemporary Women’s Literatures. Wilfrid Laurier University Press.

Rich, A. (1995).  Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. Norton.

Stone, M. (1976). When God Was A Woman, Florida: Harcourt Brace.

Virginia H. (1995). Justice And Care: Essential Readings In Feminist Ethics, Westview Press.

Walker, M. (1998). Moral Understandings: A Feminist Study in Ethics. New York: Routledge.