Feminist Teori ve Eleştirel Teori Bağlamında Y. ve Kadın

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Feminist Teori ve Eleştirel Yönetim Teorisi Bağlamında Yönetim ve Kadın

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Jülide Kesken

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

julide.kesken@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3     Kredi

Dersin AKTS’ si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  X        

Dersin Amacı

 

Yönetim teorisi ve eleştirel yönetim teorisi bağlamında “kadın”ın yerini anlamak ve analiz etmek.

Örgütsel yapılarda kadın ve liderlik olgularını tartışmak

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Eleştirel Teori ve Feminist Teori bağlamında “kadın”ın yeri ve önemi tartışılmaktadır. Kadın çalışmalarında proaktif savlar geliştirilebilmesi, örgütlü dünyada kadının yerinin anlaşılabilmesi ve öncelikle örgütsel bağlamların doğru yorumlanabilmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla dersin ikinci bölümü kadın ve liderlik üzerine kurgulanmış olup örgütsel yapılarda kadın ve liderlik olguları derinlemesine tartışılmaktadır.

Temel Kaynaklar

  •  Alcoff Linda (1988):  Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory, Signs, Vol. 13, No. 3, pp. 405-436.
  • Alvesson Mats, Willmott Hugh (2003): Studying management critically, Sage Publications, London. ISBN-10: 0761967370
  • Flax, Jane (1987): Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory, Signs, Vol. 12, No. 4, pp. 621-643.
  • Kushner, Kaysi Eastlick RN; Morrow, Raymond  (2003): Grounded Theory, Feminist Theory, Critical Theory: Toward Theoretical Triangulation, Advances in Nursing Science, Volume 26 - Issue 1 - pp 30-43.
  • Marshall Barbara L. (1988):Feminist theory and critical theory, Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, Volume 25, Issue 2, pp. 208–230. 
  • Martin Joanne (1990):  Deconstructing Organizational Taboos: The Suppression of Gender Conflict in Organizations, Organization Science, Vol. 1, No. 4, pp. 339-359.
  • Ek olarak diğer önerilecek kaynaklar ve kitap bölümleri

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı          : Prof. Dr. Jülide Kesken