Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Konca Yumlu

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

konca.yumlu@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3 Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3 Kredi

Dersin AKTS’si

4

Dersin Yarıyılı

 1.Güz   X                                                  2.Bahar  □        

 

Dersin Amacı

Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri güncel araştırma eğilimleri üzerinde durularak aktarılmaktadır.

Dersin İçeriği

-              Kuram, olgu, hipotez, değişken gibi kavramlarının tanımlanması

-              Araştırma amacına uygun örneklem seçimi

-              Veri Toplama: Güvenirlik/ Geçerlilik

-              Verilerin Kuramsal Çerçevede Değerlendirilmesi

-              Deney, İçerik Analizi, Alan Araştırması, Gözlem,

-              Bilimsel Araştırma Örnekleri ve Eleştirisi

 

Temel Kaynaklar

-              Hansen, Anders, S.Cottle, R. Negrine ve C. Newbold, Mass Communication Research Methods, London: MacMillan Press, 1998

-              Bilgin, Nuri, İçerik Analizi, İzmir: E.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları:109, 2000

-              Hansen, Anders, Computer – Assisted Analysis of Newspapers: An Introduction, Discussion Papers in Mass Communications, Centre For Mass Communication Research, University of Leicester, 1992

-              Erdoğan, İrfan, Pozitivist İdeoloji, Ankara:Erk, 2003

 -    Yumlu, Konca, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam,İzmir, 1994..

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Konca Yumlu