Türk ve Dünya Sinemasında Kadın

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları

Dersin Adı

Türk ve Dünya Sinemasında Kadın

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Lale Kabadayı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

 lalekabadayi@yahoo.com

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli  X

Dersin Kredisi

Teorik:   3 Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3 Kredi

Dersin AKTS’ si

5

Dersin Yarıyılı

 1.Güz    □     2.Bahar  X          

 

Dersin Amacı

Sinemada kadının ele alınışını irdelemek.

Dersin İçeriği

Anaakım ve sanat sinemasında kadının ele alınışının incelenmesi. Tarihsel süreçte sinemada kadın rollerinin çözümlenmesi.

Temel Kaynaklar

Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The Oxford History of World Cinema, Oxford, Oxford University Press, 1997.

Abisel, Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1999.

Stam, Robert, Film Theory, USA, Blackwell Publishing, 2000.

Güçhan, Gülseren, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması. Ankara: İmge Yayınevi, 1999.

Esen, Şükran K., 80’ler Türkiye’sinde Sinema. İstanbul. Beta, 2000.

Kabadayı, Lale, Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı           : Prof. Dr. Lale Kabadayı