Sosyolojik Analizin Eşiğinde Beden ve Kadın
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Sosyolojik Analizin Eşiğinde Beden ve Kadın

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aylin Nazlı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin e-mail Adresi

aylin.nazli@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu    X

Seçmeli   □

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3     Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz   □      2.Bahar  X  3.Güz  □           4.Bahar  □  

 

Dersin Amacı: Beden ve toplum arasındaki ilişkiyi işaret etmek ve genel çerçevede bedene, spesifik çerçevede de kadın bedenine ilişkin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler bağlamında ortaya çıkan sosyal olguları, geniş bir sosyal konteks içinde, analiz etmektir.

 

Dersin İçeriği:. Adı geçen dersin içeriği, aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:

 • Temel Kavramlar: Toplum, Kadın, Beden
 • Toplumsal yapı ve temel öğeleri
 • Kültür ve temel öğeleri
 • Sosyalizasyon/Toplumsal kontrol
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Ataerkil Yapı
 • Kadının Statüsü ve Doğurganlık Bağlantısı
 • Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Toplum:Toplumsal Cinsiyet Düzeni
 • Toplumsal Cinsiyet Düzeni ve Temel Toplumsal Kurumlar
 • Bedenin Sosyo-kültürel İçeriği
 • Bedenin Sosyo-kültürel İnşası: Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Beden
 • Antik Çağdan Günümüz Modern Toplumlara Beden ve Kadın Bedeninin Değişen Sosyo-Kültürel İçeriği
 • Temel Kavramların işaret ettiği temel görünüm ve süreçler: Kadın Bedeni Ve Cinselliği Üzerindeki Geleneksel ve Modern İçerikli Denetim Olguları:
 • Çokeşlilik
 • Töre Cinayetleri
 • Kadın Sünneti
 • Mastektomi ( Meme cerrahisi)
 • Tüketim
 • Sağlık ve Estetik ve Diyet

 

 

Temel Kaynaklar:

 • Bauman,Z. (2000b) Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı yay.
 • Bauman,Z. (2000c) ‘Postmodern Adventures of Life and Death’, Modernity, Medicine and Health, Edit: G. Scambler, Routledge
 • Bauman,Z. (2001) Parçalanmış Hayat, Ayrıntı yay.
 • Boudrillard, J. (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay.
 • Boudrillard, J. (2002) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniv. yay.
 • Bourdieu, P. (1996) Distinction: A Social Critique of the Judgement of the Taste, Roudledge
 • Bury, M.(1998) “Postmodernity and Health” Modernity, Medicine and Health, Medical Sociology Towards 2000, edit: G. Scambler, P. Higgs, Routledge.
 • Featherstone, M&Turner, B.S. (2001) The Body: Social Process and Cultural Theory, Sage pub.
 • Featherstone, M. (1991) “The Body in Consumer Culture” The Body and Social Process and Cultural Theory (eds.) Featherstone, M. and Hepworth, M. and Turner, B.S. Sage pub.
 • Featherstone, M. (1996) Consumer Culture and Postmodernism, Sage pub.
 • Featherstone, M. and Hepworth, M. (1991) “ The Mask of Ageing and The Post-modern Life Course” The Body and Social Process and Cultural Theory (eds.) Featherstone, M. and Hepworth, M. and Turner, B.S. Sage pub.
 • Shilling, C. (2000) The Body and Social Theory, Sage Pub.
 • Turner, B.S. (2001) The Body&Society, Sage pub.
 • Turner, B.S. (1992) Regulating Bodies Essays in Medical Sociology, Routledge Pub.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Doç. Dr. Aylin Nazlı