Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Temalar
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları

Yüksek Lisans Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Temalar

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nevin.koyuncu@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu    X

Seçmeli    □

Dersin Kredisi

Teorik:  3  Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz    X      2.Bahar        3.Güz  □           4.Bahar  □  

Dersin Amacı
Bu dersin amacı,  toplumsal cinsiyet kuramlarının sıklıkla başvurduğu temel kavramlara ve temalara değinmek ve onları etraflıca irdelemektir.

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet kuramları; toplumsal cinsiyet kavramları ve sıkça değinilen temalar: toplumsal cinsiyet, cinsiyet, cinsellik, feminizmler, birinci ve ikinci dalga feminizmi, ideoloji, feminist söylem, özcülük, ataerki, maskülinite, eşitlik, öteki, travma, histeri ve delilik, beden, feminist ve queer kuram, vb.

Temel Kaynaklar

 Pilcher, Jane and Imelda Whelehan (eds.). Fifty Key oncepts in Gender Studies. London: Sage, 2004.
Johnson, Allan G. The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy. Philadelphia: Temple UP, 1997.
Warhol, Robyn R. and Diane Price Herndl (eds.). Feminisms. New Brunswick: Rutgers UP, 1997.
Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford: Balckwell, 1993.
The Dictionary Of Feminist Theory. New York: Prentice Hall, 1995.
Humm, Maggie. Practising Feminist Criticism. New York: Prentice Hall, 1995.
Humm, Maggie.  A Reader’s Guide to Contemporary Feminist Literary Criticism.  London: Harvester Wheatsheaf, 1994.
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.
Moi, Toril. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. Methuen, 1985.
Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. İstanbul: Ayrıntı, 2010.
Felski, Rita. Beyond Feminist Aesthetics. UK: Hutchinson Radius, 1989.
Chesler, Phyllis. Women and Madness. New York: Doubleday, 1972.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı     : Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu