Toplumsal Cinsiyet ve Edebi Tür
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları

Yüksek Lisans Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Toplumsal Cinsiyet ve Edebi Tür

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nevin.koyuncu@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu □  

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:  3  Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz    □      2.Bahar        3.Güz  X           4.Bahar  □  

 

Dersin Amacı
Bu dersin amacı,  toplumsal cinsiyet ve edebi tür arasındaki ilişkileri özellikle dedektif romanı, otobiyografi gibi “cinsiyetli” türlere değinerek incelemektir. Ayrıca son yıllarda yeniden popüler hale gelen dedektif ve polisiye metinlerinin film versiyonlarına da yer verilerek cinsellik, beden, erillik-dişillik ve benzeri kavramların nasıl temsil edildiği, edebi türlerin bu kavramların temsiline ne kadar açık olduğu, yazarların bunları dönüştürmek için izledikleri yöntemler üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet ve edebi tür, dedektif romanı ve otobiyografi hakkında kuramsal bilgiler; metinlerde karşılaşılan konular ve temalar; toplumsal cinsiyetin edebiyattaki yansımaları; okunacak metinlerle filmlerinin karşılaştırılması ve yorumlanması.

Temel Kaynaklar

Aksoy, Nazan. Kurgulanmış Benlikler: Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet. İstanbul: İletişim, 2009.
Ergun, Zeynep. Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından İkinci Dünya Savaşı’na Kadar İngiliz Dedektif Yazını. İstanbul: Everest, 2003.
Yıldırım Koyuncu, Nevin. Detective Fiction as a Gendered Genre. Izmir: Ege University Press, 2008.
Wittig, Monique. “The Mark of Gender,” in The Poetics of Gender. New York: Columbia UP., 1986.
Todorov, Tzvetan. “The Notion of Literature” and “The Origin of Genres,” in Genres in Discourse, Cambridge: Cambridge UP, 1990.
Rosemarin, Adena. “Defining a Theory of Genre,” in The Power of Genre, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.
Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford: Balckwell, 1993.
Plain, Gill. Twentieth-Century Crime Fiction: Gender, Sexuality and the Body. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001.
Munt, Sally R. Murder by the Book? New York: Routledge, 1994.
Irons, Glenwood, ed. Feminism in Women’s Detective Fiction. Toronto: University of Toronto Press, 1995.
Christie, Agahta. Papaz

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı     : Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu