Toplumsal Cinsiyet ve Tiyatro
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Toplumsal Cinsiyet ve Tiyatro

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nevin.koyuncu@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:  3  Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz          2.Bahar  X      3.Güz   □          4.Bahar  □  

 

Dersin Amacı
Bu dersin amacı,  toplumsal cinsiyetin bir edebi tür olarak tiyatro oyunlarındaki yansımalarını, hem kadın hem erkek yazarların eserlerine değinerek incelemektir. Özellikle kadın yazarların ve kadın karakterlerin tiyatro türü içerisinde kendilerine nasıl bir yer açtıkları ve hangi konuma oturtuldukları bu açıdan önem taşır.

Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet ve edebi tür hakkında kuramsal bilgiler; tiyatro geleneği ve kavramları;  metinlerde sıkça karşımıza çıkan konular ve temalar; toplumsal cinsiyet farkındalığının tiyatro okumalarına katkısı; okunacak metinlerle filmlerinin karşılaştırılması ve yorumlanması.

Temel Kaynaklar
Wittig, Monique. “The Mark of Gender,” in The Poetics of Gender. New York: Columbia UP., 1986.
Todorov, Tzvetan. “The Notion of Literature” and “The Origin of Genres,” in Genres in Discourse, Cambridge: Cambridge UP, 1990.
Rosemarin, Adena. “Defining a Theory of Genre,” in The Power of Genre, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.
Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford: Balckwell, 1993.
Aston, Elaine and Janelle Reinelt (eds.). The Cambridge Companion to Modern British Women Playwrights. Cambridge UP, 2000.
Sophocles. Antigone.
Ibsen, Henrik. A Doll’s House. (Bebek Evi)
Strindberg, August. Bayan Julie.
Wilde, Oscar. Salome; ve Dürüst Olmanın Önemi
Churchill, Caryl. Top Girls.
Güngör, Dilmen. Ben Anadolu
Çehov, Anton. Ayı; ve Vişne Bahçesi

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu