Çağdaş Kadın Edebiyatı II
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Çağdaş Kadın Edebiyatı II

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Direnç

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.direnc@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli   X

Dersin Kredisi

Teorik:  3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz □        2.Bahar  □         3.Güz  X           4.Bahar  □   

 

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, yirminci yüzyıl kadın yazarlarından seçilmiş eserlerin feminist eleştirel kuramlar ışığında incelenmesidir.

 

 

Dersin İçeriği:
Okunacak metinler, kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan temalar ve konular açısından okurlarda eleştirel bir farkındalık yaratmayı, dolayısıyla toplumsal cinsiyetin edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki etkisinin görünür kılmayı hedefler.

Temel Kaynaklar:

Abel, Elizabeth (ed.), Writing and Sexual Difference  ( Chicago, University of Chicago
Press, 1982) .
Marianne  Hirsch and Elizabeth Langland ( eds), The Voyage In: Fictions of Female
      Development ( Hanover, NH, University Press of New England, 1983).
Beauvoir, Simone de, The Second Sex [1949], tr. H.M. Parshley (Harmondsworth, Penguin,
1972).
Brownstein, Rachel, Becoming a Heroine: Reading about Women in Novels. (Harmondsworth,    Penguin,1982).
Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 1990).
Eagleton, Mary (ed.), Feminist Literary Criticism (Longman, 1991).
Gibert, Sandra M., and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and
      the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven, Conn., Yale University
Press, 1979).
Jacobus, Mary (ed.), Women Writing and Writing about Women (Croom Helm, 1979).
Moers, Ellen, Literary Women [1976] ( Women’s Press, 1986).
Moi, Toril, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (Methuen, 1985).
Showalter, Elaine, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to
      Lessing [1977], revised edn (Virago, 1982)
(ed.), Speaking of Gender (routledge, 1989).
Walker, Alice, In Search of our Mothers’ Gardens (Women’s Press, 1984).

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Dilek Direnç