Kadın Yazarlar ve Edebiyat Geleneği
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

 

Kadın Yazarlar ve Edebiyat Geleneği

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Direnç

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.direnc@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   X

Seçmeli   

Dersin Kredisi

Teorik:  3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar  □         3.Güz  □           4.Bahar  □  

 

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet ve edebiyat geleneği arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek,  kültürel kurumlar olarak edebiyat kanonlarını toplumsal cinsiyet çerçevesinde sorgulayabilmek, kadın yazarların edebiyatın farklı türlerinde bu sorgulamayı kendi metinlerinde nasıl gerçekleştirdiklerini incelemektir.

 

Dersin İçeriği:

Kadın yazarlar ve edebiyat geleneği; kadın yazını ve edebiyat kanonu; cinsiyetli okumalar; kadın yazarlardan şiir, kısa öykü ve roman incelemeleri; feminist edebiyat kuramları.

Temel Kaynaklar:
DuPlessis Rachel Blau.  Writing Beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century Women Writers.  Bloomington: Indiana UP, 1985.
Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar.  The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.  New Haven and London: Yale UP, 1979.
Humm, Maggie.  A Reader’s Guide to Contemporary Feminist Literary Criticism.  Great Britain: Harvester Wheatsheaf, 1994.
Kutlu, Ayla.  Kadin Destani.  Ankara: Bilgi Yayinevi, 1994.
Lauter, Estella.  Women as Mythmakers: Poetry and Visual Art by Twentieth-Century Women.  Bloomington: Indiana UP, 1984.
Ostriker, Alicia Suskin. “The Thieves of Language: Women Poets and Revisionist Mythmaking.”  Coming to Light: American Women Poets in the Twentieth Century.  Ed. Diane Wood Middlebrook and Marilyn Yalom.  Ann Harbor: U of Michigan P, 1985.  10-36.
---.  Stealing the Language: The Emergence of Women’s Poetry in America.  Boston: Beacon Press, 1986.
Rich, Adrienne.  “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision.” The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English.  Ed. Sandra Gilbert and Susan Gubar.  New York: Norton & Comp, 1985.  2044-56.
The Odyssey
A Defense of Circe; Katherine Anne Porter
“Circe”;Eudora Welty
“Circe/Mud Poems”; Margaret Atwood
“The World is Not a Meditation”& “Ambition”; Eleanor Wilner
“Rapunzel”; Anne Sexton
“Medusa”; Carol Ann Duffy
Kırk Oda; Murathan Mungan
The Bloody Chamber; Angela Carter
The Robber Bridegroom. Eudora Welty
The Epic of Gilgamesh

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Dilek Direnç