Feminizm ve Sinema
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Feminizm ve Sinema

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Takımcı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.takimci@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3…   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  □         3.Güz  X         4.Bahar  □  

 Dersin Amacı:
Bu derste öğrencilerin feminist film teorisini tarihsel, teorik ve eleştirel perspektiften öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 Dersin İçeriği:
 Kadın hareketi, feminizm ve film yapımı, feminist film, feminist film kuramları, sinemada kadın izleyiciye yönelik türler, beyaz perdede kadın temsilleri,  kadın yönetmen ve senaristlerin kadın film tarihi içindeki yeri.

Temel Kaynaklar
ABİSEL, Nilgün (2000), Yeşilçam Filmlerinde Kadının Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet, (içinde) Televizyon, Kadın ve Şiddet (der: Nur Betül Çelik), Ankara: KİV.
AKTAŞ, Cihan (2005), Şark'ın Şiiri: İran Sineması, Kapı Yayınları.
BLUMSCHEIN, C.,Wie Man(n) Frauen macht... Das Fernsehen als Vermittler und Produzent von Geschlechterideologien, München: Profil, 1986.
BONNER, Frances-GOODMAN, Lizbeth-ALLEN, Richard-JANES, Linda-KIND, Catherine,Imagining Women” , London, Polity Press, 1992.
COLIN, Gönül Dönmez (2005), Kadın, İslam ve Sinema, Çev: Deniz Koç, Agora Kitaplığı.
CONNEL, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev: Cem Soydemir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
CORNELISSEN, Waltraud, Die Prasentation der Geschlechter im Fernsehen- K(ein) Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mann, Zeitschrift für Frauenforschung, 1+2/1996.
CRAIG, Steve, Man, Masculinty and the Media, California,  Sage Publications, 1992.
DERMAN, Deniz, Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Ankara, Med Campus Proje 126 Yayınları 1, 1989.
DORSAY, Atilla (2000), Sinema ve Kadın, Remzi Kitabevi.
FOSTER, G.A. (1995), Women Film Directors: An International Bio-critical Dictionary,
Greenwood Publishing Group
GERAGHTY, Christıne, Kadınlar ve Pembe Dizi, Çev: Nur Nirven, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.
HURD, M.G. (2007), Women Directors and Their Films, Praeger Publishers Inc 
İRVAN, Süleyman, BİNARK, Mutlu, Kadın ve Popüler Kültür, Ankara, Ark Yayınevi, 1995.
KEIL, C. (2009), American Cinema of the 1910's, Rutgers University Press 
KIRLAR, Safiye Baroks, Reklam ve Kadın, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yay: 45, 1994.
KUHN, Annette (1994), Women’s Pictures: Feminism and Cinema, Verso.
LOUKIDES, P. (1996), Beyond the Stars: Themes and ideologies in American Popular Film,
Bowling Green University Popular Press.
ÖĞÜT, Hande (2009), Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema, Cogito, Sayı: 58, 202-217.
ÖNGÖREN, Mahmut T., Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara,  Dayanışma Yayınları, 1982.
ÖZTÜRK, Ruken (2004) Sinemanın Dişil Yüzü, S. Ruken Öztürk, Om Yayınları.
ÖZTÜRK S. Ruken, Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan yayıncılık, 2000.
MULVEY, Laura (1997), Görsel Haz ve Anlatı Sineması, çev:Nilgün Abisel, 25.Kare, Sayı:21, 38-46.
NELMES, J. (2003), An Introduction to Film Studies, Taylor and Francis Inc.
ROLOFF, Bernhard, Georg SeeBlen(1996) Erotik Sinema, Cinsellik Sinemasının Tarihi ve Mitolojisi, &, Çev: Veysel Atayman, Alan Yayınları.
RYAN, Michael; Kellner, Douglas (1997), Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sineması'nın İdeolojisi ve Politikas, çev: E. Özsayar, İstanbul: Ayrıntı.
SMELIK, A. (2008), Feminist Sinema ve Film Teorisi, çev. Deniz Koç, Đstanbul, Agora
Kitaplığı.
TANKUT, Tülin, (2000)  Alt Tarafı Bir Film (mi?) Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek, Papirüs Yayınları.
WEIDERER, Monika, Das Frauen und Männerbild im Deutschen Fernsehen, Regensburg, S. Roderer Verlag, 1995.
WOOD, M., “The Portrayal of Gays and Lesbians on TV, and How Viewers React”, http://www.abar.ac.uk
VAN ZOONEN, Liesbet, “Feminist Perspectives on the Media”, Der: James Curran, Michael Gurevitch, Mass Media and Society, London, Edward Arnold Adivision of Hodder & Stoughton, 1991.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Dilek Takımcı