Kadın ve Görsel Medya
     
   

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Kadın ve Görsel Medya

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Takımcı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.takimci@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3…   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  X         3.Güz  □           4.Bahar  □  

 Dersin Amacı: Bu derste, toplumsal cinsiyet kavramının kadın temsili açısından medyadaki yansımalarının saptanması ve eleştirel bakış açısıyla medyaya yönelik analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.

 Dersin İçeriği: Kitle iletişim araçlarının nitelikleri ve tanımı, toplumsal cinsiyet kavramının tanımı.
Toplumsal cinsiyetin yapılandırılmasında etkili olan kurum ve araçlar. Geçmişte medyada kadın temsili. Günümüzde medyada kadın temsili. Yazılı basında, televizyonda ve Sinemada kadın temsili, medyada eşcinselliğin temsili.Toplumsal cinsiyet açısından medyanın sunduğu kadın rol modelleri. 

Temel Kaynaklar
BLUMSCHEIN, C.,Wie Man(n) Frauen macht... Das Fernsehen als Vermittler und Produzent von Geschlechterideologien, München: Profil, 1986.
BONNER, Frances-GOODMAN, Lizbeth-ALLEN, Richard-JANES, Linda-KIND, Catherine, “Imagining Women” , London, Polity Press, 1992.
CONNEL, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev: Cem Soydemir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
CORNELISSEN, Waltraud, Die Prasentation der Geschlechter im Fernsehen- K(ein) Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mann, Zeitschrift für Frauenforschung, 1+2/1996.
CRAİG, Steve, Man, Masculinty and the Media, California,  Sage Publications, 1992.
DERMAN, Deniz, Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Ankara, Med Campus Proje 126 Yayınları 1, 1989.
GERAGHTY, Christıne, Kadınlar ve Pembe Dizi, Çev: Nur Nirven, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.
İRVAN, Süleyman, BİNARK, Mutlu, Kadın ve Popüler Kültür, Ankara, Ark Yayınevi, 1995.
KIRLAR, Safiye Baroks, Reklam ve Kadın, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yay: 45, 1994.
ÖNGÖREN, Mahmut T., Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara,  Dayanışma Yayınları, 1982.
ÖZTÜRK S. Ruken, Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan yayıncılık, 2000.
WEİDERER, Monika, Das Frauen und Männerbild im Deutschen Fernsehen, Regensburg, S. Roderer Verlag, 1995.
WOOD, M., “The Portrayal of Gays and Lesbians on TV, and How Viewers React”, http://www.abar.ac.uk
VAN ZOONEN, Liesbet, “Feminist Perspectives on the Media”, Der: James Curran, Michael Gurevitch, Mass Media and Society, London, Edward Arnold Adivision of Hodder & Stoughton, 1991.

 Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Dilek Takımcı