Medyada Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri ve Beden İmajı
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Medyada Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri ve Beden İmajı

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek Takımcı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

dilek.takimci@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3…   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:  3      Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz   X       2.Bahar    □      3.Güz  □           4.Bahar  □  

 Dersin Amacı: Bu derste kültürel olarak miras kalan stereotipler ve medyda (televizyon, sinema, fotoğraf, gazete, dergi v.s.) bu stereotip imajların temsiline karşı öğrencilerin eleştirel düşünce geilştirmesi sağlanarak cinsiyet stereotiplerinin idame ettirilmesinde medyanın rolüne karşı farkındalık yaratmaktır.

 Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyet teorileri, Stereotip teorileri, beden dili, imaj ve görsel imaj, Estetik, görsel semboller ve toplumsal cinsiyet stereotipleri, görsel temsil (figür, eylem, oyunculuk, görüntü, mekan, atmosfer, türler ve melez türler), görsel medya teorileri ve standartlaşma, Sinema endüstrisinde standartlaşma ve konfeksiyona bağlı metaforlar (Adorno, Arnheim, Panofsky). Görsel dil ve semiyoloji bağlamında stereotip olgusu. Kültür endüstrisinin görsel ürünlerinin yönlendirilmesinde stereotiplerin yeri ve işlevi anlatılacaktır.

 Temel Kaynaklar
BLUMSCHEIN, C.,Wie Man(n) Frauen macht... Das Fernsehen als Vermittler und Produzent von Geschlechterideologien, München: Profil, 1986.
BONNER, Frances-GOODMAN, Lizbeth-ALLEN, Richard-JANES, Linda-KIND, Catherine, Imagining Women, London, Polity Press, 1992.
CONNEL, R. W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev: Cem Soydemir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
CORNELISSEN, Waltraud, Die Prasentation der Geschlechter im Fernsehen- K(ein) Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mann, Zeitschrift für Frauenforschung, 1+2/1996.
CRAIG, Steve, Man, Masculinty and the Media, California,  Sage Publications, 1992.
DERMAN, Deniz, Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Ankara, Med Campus Proje 126 Yayınları 1, 1989.
GERAGHTY, Christıne, Kadınlar ve Pembe Dizi, Çev: Nur Nirven, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1996.
Hofstaetter, P.(1967), Das Denken in Stereotypen, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.
İSEN, G., BATMAZ, V. (2002), Ben ve Toplum, Om Yayınevi, İstanbul.
İRVAN, Süleyman, BİNARK, Mutlu, Kadın ve Popüler Kültür, Ankara, Ark Yayınevi, 1995.
KIRLAR, Safiye Baroks, Reklam ve Kadın, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yay: 45, 1994.
KOSSLYN, S. M,(1980), Image and Mind, Harvard Universty Press, London.
LIPPMANN, W., (1964), Die öffentliche Meinung, München.
LOTMAN, J.M., (1987) Sinema Estetiğinin Sorunları. Filmin Semiotiğine Giriş,  Oğuz Özügül (çev), De yayınevi, İstanbul.
ÖNGÖREN, Mahmut T., Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara,  Dayanışma Yayınları, 1982.
ÖZTÜRK S. Ruken, Sinemada Kadın Olmak, İstanbul, Alan yayıncılık, 2000.
PLEYER, P (1968) Nationale und soziale Stereotiypen im gegenwartigen deutschen Spielfilm. Eine aussageanalytische Leitstudie, Münster: Institut für Publizistik.
QUASTHOFF, U (1973) Soziales Vorurteil und Kommunikation – Eine sprachwissenschafliche Analyse des Stereotyps, Athenaeum –Fischer, Farnkfurt am Main
SCHAFF, Adam (1979), “Sprache und Stereotyp”, In: Simon Gerd/ Strassner, Erich, Sprechen- Denken – Praxis, Weinheim und Basel: Beltz.
SCHNEIDER, I. (1992), Stereotip Teorisi. Alman Televizyonlerında Amerikan Dizilerini Araştırmaya Yönelik Ön Düşünceler, Çev: D. İmançer, A. İmançer (2001), Selçuk İletişim Dergisi, Konya.
WALDEMAR, L., (1982), Grundlagen der Stereotypisierung, Verlag für Psychologie, Dr. C. J. Hogrefe, Göttingen, Toronto, Zürich.
WENZEL, A (1978) Stereotype in gesprochener Sprache. Form, Vorkommen und Funktion in Dialogen, Max Hueber Verlag, München
WEIDERER, Monika, Das Frauen und Männerbild im Deutschen Fernsehen, Regensburg, S. Roderer Verlag, 1995.
WOOD, M., “The Portrayal of Gays and Lesbians on TV, and How Viewers React”, http://www.abar.ac.uk
VAN ZOONEN, Liesbet, “Feminist Perspectives on the Media”, Der: James Curran, Michael Gurevitch, Mass Media and Society, London, Edward Arnold Adivision of Hodder & Stoughton, 1991.

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Dilek Takımcı