Antik Dönemde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın 2. Dönem
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Antik Dönemde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın II

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nuran Şahin

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

nuran.sahin@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   

Seçmeli    X

Dersin Kredisi

Teorik:   3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3     Kredi

Dersin AKTS’ si

7

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  □        2.Bahar  X        3.Güz  □           4.Bahar  □  

Dersin Amacı
Antik Dönem’deki  toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadının yerinin, günümüzdeki toplumsal yapı ile karşılaştırılması.

Dersin İçeriği

Günümüzdeki kadın sorunlarını anlayabilmek için, sorunun kökenini araştırmak gerekir.  Antik Dönem’den bugüne değin erkek egemen toplumlarda değişmez bir sorundur cinsiyet ayrımcılığı.  Ana soylu ve Ana tanrıçalık Döneminde kutsanan bir kimliğe sahip olan kadın, baba tanrılığa geçişle başlayan erkek egemen yapı içinde kimliksiz bir  varlığa dönüşür.  Demokrasinin beşiği olarak gösterilen Atina toplumunda kadın, baba evinden, koca evine giden ; vatandaş statüsünü baba ya da kocası ile edinebilen bir ikincil cinsiyettir. Evli kadın oikos’un (evin) bir tür tutsağıdır. Karar organı evin mutlak hakimi olan kocadır.  Cinsiyet tanımında erkek  kent yaşamı ile özdeşleşen vatandaş, kadın ise doğurgan bir  cinsiyet olarak geçer. Bu bağlamda özellikle Atina kadının devlet soyal ya da politik yaşamda yer alma düşüncesi ancak. Aristophanes’in comedia’larının konusudur. Bu comedialarda ders kapsamında irdelenecektir. Filozofların da kadına bakış açısında, cinsiyet ayrımcılığı sıklıkla vurgulanır. Kadın, kamusal alandaki yoksunluğunu bir ölçüde dinsel alanlarda elde etmiş olmasına karşın burada da hiyerarşik erkek yapısı ön plana çıkar. Kadın potansiyel bir günah keçisidir. Toplumun egemenlik ilişkilerini belirleyen birincil kurum olan devlet bu cinsiyet ayrımcılığını yasalarında da  vurgular. Atina vatandaşlık yasası buna en güzel örnektir. Bu yasalar kapsamında Lykourgos yasası (Sparta), Gortyn Yasası (Girit), Hitit Yasaları (Anadolu) incelenerek , yasalar üzerinden toplumsal cinsiyet ayrımcılığı tartışılacaktır. 

Temel Kaynaklar

 • Y. Thomas “la division des sexes” Recherches féministes, 1993, vol. 6 n° 1, 119-153.
 • C Gilligan, "Woman's Place in Man's Life-cycle." In Feminism and Methodology, ed. Sandra Harding. Bloomington: Indiana University Press, 1987, 57-73.
 • S.G. Cole, "Gunaiki ou Themis: Gender Difference in the Greek Leges Sacrae." In Documenting Gender: Women and Men in Non-Literary Classical Texts, ed. D. Konstan. Helios 19 (special issue, 1992) 104-22.
 • D. Lyons, Gender and Immortality, 1996.
 • A. (Katz), B. Marylin, "The Dream of a World without Women." Arethusa 16 (1983) 97-116.
 •  H. İ. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité I, 1948.
 •  Cl. Bérard et al. A City of Images: Iconography and Society in Ancient Greece. Princeton: Princeton University Press, 1989.
 • D. Cohen,  Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 •  J. P. Vernant; P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en grèce ancienne, 1973.
 • N. Loraux, Les enfants d’Athena, 1982.
 • J. P. Vernant, Mythe et pensée chez les grecs, I-II, 1982.
 • Cl. Mossé, La femme dans la Grèce antique, 1983.
 • F. Imparati, Hitit Yasaları, Ankara, 1992.
 • A. M. Darga, ‘Yunan/Hellen Uygarlığı’nda Kadın’’ Çağlarboyu Anadolu’da Kadın. Anadolu Kadını’nın 9000 Yılı, 1993, 118-120.
 • Fr. Thébaud, Écrire l’histoire des femmes, 1998.
 • S. Blundell, Women in Ancient Greece, 1995.
 • S. Boehringer, Dika, élève de Sappho Lesbos, 600 av. J. C.., 1999.
 •  M. Dillon, Girls and Women in Classical Greek Religion, 2002.
 • Gl. Ferrari,  Figures of Speech.  Men and Maidens in Ancient Greece, 2002.
 • S. Georgoudi, ‘Lysimachè, la prêtresse’, in N. Loraux (ed.), La Grèce au féminin, 2003, 167-214.

 

Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Nuran Şahin