Cinsiyet Teorileri
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Cinsiyet Teorileri

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

solmaz.zelyut@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu   X

Seçmeli   

Dersin Kredisi

Teorik:  3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   3      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz        2.Bahar  X        3.Güz  □           4.Bahar  □  

 Dersin Amacı:

Cinsiyet teorilerini, onların çeşitliliğini ve felsefî köklerini tanımak ve tartışmak.

Dersin İçeriği:
Bu derste feminizmin kendi içindeki çeşitlilikle ilgileneceğiz. Dersimiz, çağdaş feminist teorileri tartışmak ve bu teorilerde dile gelen her bir yaklaşımın, farklı erkek egemenlik formlarınca ortaya koyulan sorunlara nasıl karşılık verdiğini araştırmak üzere planlanmıştır. Bu doğrultuda önemli metinler incelenecektir.

Temel Kaynaklar:

Butler, Judith, Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Emine Bora, Metis Yayınları, 2010.

Butler, Judith, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Drucilla Cornell, Çatışan Feminizmler, Felsefi Fikir Alışverişi, çev. Feride Evren Sezer, Metis Yayınları, 2008.

Butler, Judith, Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma, çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2007.

Kristeva, Julia, Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yay., 2004.

Kristeva, Julia, Ruhun Hastalıkları, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yay., 2007.

Direk, Zeynep, Cinsiyetli Olmak, Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, Yapı Kredi Yayınları, 2007.

Graham, Julie, Gibson, Katherine, Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu, Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi, çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayınları, , 2010.

Josephine, Donavan, Feminist Teori, çev. Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, Aksu Bora, İletişim Yayınları, 1997.

Lloyd, Genevieve, Erkek Akıl, çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, 1996.

Plumwood, Val, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, 2004.

Serdaroğlu, Ufuk, Feminist İktisat'ın Bakışı Postmodernist mi?, Eflatun Yayınevi, 2010.

 Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Solmaz Zelyüt