Felsefe ve Feminizm
     
 

Enstitü Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans/ Doktora Programının Adı

Kadın Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dersin Adı

Felsefe ve Feminizm

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Dersi Veren Öğretim Üyesinin E-mail Adresi

solmaz.zelyut@ege.edu.tr

Dersin Durumu

Zorunlu    X

Seçmeli   

Dersin Kredisi

Teorik:  3   Kredi

Uygulama:  …   Kredi

Toplam:   ….      Kredi

Dersin AKTS’ si

6

Dersin Yarıyılı

 1.Güz  X        2.Bahar  □         3.Güz  □           4.Bahar  □  

 Dersin Amacı:

Bu dersin amacı, feminizmin felsefî ardalanını anlamaktır

 Dersin İçeriği:

 Bu derste feminizmin felsefî problemlere verdiği yeni perspektifi anlamak için aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

Felsefe nedir?

Felsefenin kendi tarihi ile ilişkisi

Felsefe tarihinin dönemleri

Modern öncesi felsefe ve modern felsefenin karakteristikleri

Modern felsefenin babası olarak Descartes

Özne felsefesi

Kartezyenler

Kartezyen feminizm

Temel Kaynaklar:

Solmaz Zelyüt, Cogito ergo sum, E.Ü. Araştırma Pro., 2009.

Solmaz Zelyüt, Dört Adalı, Doğu Batı Yayınları., 2010.

Solmaz Zelyüt, Spinoza, Dost Kitapevi, 2011.

Descartes, Metod Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan, MEB. Yayınları, 1962.

Descartes, Söylem, Kurallar, Meditasyonlar, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, 1996.

Susan Bordo, Feminist Interpretations of Rene Descartes, University Park: Penn State University Press, 1999.

Genevieve Lloyd, Feminism and History of Philosophy, Oxford University Press, 2002.

Carole Pateman, “Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme”, Sivil Toplum ve Devlet, der. John Keane, çev. Aksu Bora, Ayrıntı, 1993.

 Öğretim Üyesi :

Ünvanı, Adı ve Soyadı         : Prof. Dr. Solmaz Zelyüt