Sempozyum Bildirileri
     
 

Açılış Konuşması: Solmaz Zelyüt/ Platon Didem’i Severdi

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
(alfabetik sırayla)

 1. Asuman Susam / Pulbiber'de Minör Edebiyat
 2. Ayşe Duygu Yavuz / Didem Madak’ın Pulbiber Mahallesi: Şairin Dilinde İstanbul
 3. Ayşegül Ergül / Didem Madak Şiirinde Kadının Eylem Alanlarına Yakından Bakma Denemesi
 4. Berrin Yanıkkaya / Hüznün Mizahını Yapmak: Didem Madak ve Kadın Olmayı Kucaklamak
 5. Cemal Salman / Mikro Mekânda Dönüşen Bir Zaman Anlatısı ve Şiirin Mekâna  Sıkıştırılmamış Mekânsallığı: Didem Madak’ın Şiirinde Zaman-Mekân İç İçeliği
 6. Derya Acuner / Didem Madak Şiirleri Üzerinden Kadınların Eşyayla ilişkisini Okumak
 7. Erdem Çolak / Didem Madak Şiirinde Politik Olan
 8. Esra Yalazan / Didem Madak’ın ‘Şeffaf’ Dünyası
 9. Hazel Melek Akdik - Melek Aydoğan / Unutma-Hatırlama: Didem Madak Şiirlerinde Bellek İnşası
 10. İpek Şahbenderoğlu / Didem Madak’ın Şiirlerinde Bir Direnme Mekânı Olarak “Ev İçi” ve Direnme Eylemi olarak “Yuva İşi”
 11. Mahmut Temizyürek / İri, Ekşi Bir Vişne Tanesi Olarak Yeniden Doğmak
 12. Mehmet Kazım / Mutfağın Bir Adım Ötesindeki Karanlık: Bir Kadın Şairin Tragedyası
 13. Miray Çakıroğlu / Pulbiber Şubesinin Koordinatları: Didem Madak Şiirinde Anlatıcının “Dışarı”yla İlişkisi
 14. Müjde Bilir / Didem’den Efsunlu İzler
 15. Nazmi Ağıl / Didem Madak'ın Dille Alıp Veremediği
 16. Necmiye Alpay / Cadı Olmaya Özenen Kül Kedisi
 17. Neşe Yaşın / Kadınlık Halleri Müzesi: Kadınların Kolektif Belleği Bağlamında Didem Madak Şiiri
 18. Nilay Özer / Bir Kadın Deneyimi Olarak Şiir: Didem Madak’ın Şiirlerinde Dilin Örgütlenişi, Biçim ve İçerik Üzerine
 19. Orhan Kahyaoğlu / Didem Madak’ın Grapon Kağıtları Üzerinden 1990- 2000 Arası Modern Türkçe Şiire Yeniden Bakmak
 20. Osman Konuk / Mahallenin Kayıp Kızı: Didem Madak Şiirinde Üç Benlik
 21. Riitta Cankoçak / Didem Madak ve Bıkkın Tanrıçasının Idiolektik Anlatımı
 22. Songül Çelik - Tamer Özşeker - Ümran Altan Kebapçıgil / Sütyen Lastiğinin Toplumdaki Yeri
 23. Şükran Yücel / Didem Madak’ın Şiire Karşı Şiiri
 24. Zeynep Direk / Didem Madak Şiirinde Sesleniş
 25. Zeynep Köylü /  Kayıp Şiirin İzinde: “Sylvia Uyan / Nicholas Sütünü İçmedi”

 

KAPANIŞ KONUŞMALARI

Semih Sökmen
Şerife Yalçınkaya
Dilek Direnç
Solmaz Zelyüt