Tez Süreci

TEZ YAZIM AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER VE TEZ DANIŞMANLARI İÇİN ENSTİTÜMÜZÜN İLKELERİ

Yüksek Lisans tezlerinin hazırlanma anında bazı farklı uygulamaların olduğu göz önüne alınarak aşağıdaki ilkelerin belirlenmesi uygun görülmüştür. 

 • Tez yazımında kullanılan kâğıtların Türk Standartlar Enstitüsünün A4 normuna göre olması, 
 • Tez kapağındaki yazıların siyah renkte olması,
 • Tez içindeki sayfaların yazımında yukarıdan ve soldan 4 cm., aşağıdan 3 cm., sağdan 2 cm. boşluk bırakılması 
 • Tezin en arkasının, tezi hazırlayanın özgeçmişi ve varsa akademik çalışmalarının eklenmesi.  Tezin kısa bir özetinin eklenmesi 12 punto ile yazılması
 • Bir buçuk (1,5) satır aralığı ile yazılması
 • Tez yazımıyla ilgili diğer hususlar (kaynak gösterme şekli vb.) tez danışmanı tarafından belirlenecektir.

Tez Savunması Sırasında Yapılacak İşlemler

 • Öğrenci tezini tamamladıktan sonra danışmanına teslim eder.
 • Tez danışmanı, tez intihal raporu alır. Bu rapor için tez danışmanının Sosyal Bilimler Enstitüsü ile iletişime geçerek şifre alması gerekmektedir. (Turnitin sisteminin nasıl kullanıldığına dair detaylar için: http://sosbilen.ege.edu.tr/uploads/kilavuz/turnitin-intihal_raporu_k%C4%B1lavuzu.pdf )
 • Tez intihal raporu, tez danışmanının imzalı dilekçesi ile Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir. Dilekçede jüri üyelerinin isimleri ve tez savunma günü, saati ve yeri de bulunmalıdır.
 • Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üst yazısı ile tezinin ciltlenmemiş bir kopyasını, tez intihal raporunu ve danışmanın dilekçesini Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci işlerine teslim etmelidir.
 • Yüksek lisans öğrencileri 6 adet tez savunma tutanağını savunma bitiminde jüri üyelerine imzalatacaklardır. Bu tutanaklardan; - 1 adeti enstitüye teslim edilecek ciltli tezlerin içinde yer alacak (Tezin İçine Yerleştirilen Tutanaklarda Jüri Üyelerinin Orijinal İmzaları Olmalıdır. Asıl imzalı olmayan tutanakların konulduğu tezler kabul edilmeyecektir.) - 1 adeti fakültenin üst yazısıyla enstitüye gönderilecek - Diğer tutanaklar jüri üyeleri, anabilim dalı ve öğrencinin kendisinde kalacaktır.
 • Tez savunmasını yaptıktan sonra başarılı olduğu jüri tarafından tutanak ve jüri üyelerinin tez hakkındaki kişisel raporlarıyla enstitüye bildirilen öğrenci, öğrenci işlerine teslim ettiği tezinin ciltlenmemiş kopyasını geri alır.

Tezler ciltlenirken dikkat edilecek sıra
1. Kapak
2. Yemin Belgesi
4. Tutanak (Yüksek Lisans)
5. İçindekiler
6. Tez
7. Kaynakça
8. Özgeçmiş
9. Özet
10. Abstract

Tezler Cd ye kaydedilirken YÖK sayfasında belirtilen koşullara uyulacaktır. Detaylar için bknz.  http://sosbilen.ege.edu.tr/uploads/form_klasoru/Tez-asamas%C4%B1.pdf

 

 

KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALIMIZDA TEZ SAVUNMASI NASIL YAPILIR?

 • Savunma, herkese açıktır yani isteyen herkes dinleyici olarak savunmaya girebilir. Dinlemeye gelenlerin adaya ya da jüri üyelerine soru yöneltmesine, toplantının akışına herhangi bir biçimde müdahale etmesine izin verilmez.
 • Savunmanın yapılacağı salonda hazır bulunan aday ve dinleyiciler, jüri üyelerinin kendi aralarında yapacakları çok kısa bir değerlendirme için birkaç dakikalığına dışarıya çıkarılıp geri çağırılır.
 • Aday, başkanlığını tez danışmanının yaptığı jüri üyesinin oturumu başlattığını beyan ettiği ve sözü kendisine bıraktığı bölümde, takriben on beş- yirmi dakikalık bir sunum yapar. Bu sunumda aday tamamen jüri üyelerine hitaben tez çalışmasının gelişimini, çalışmasında neyi hedefleyip ne kadarını başarabildiğini, çalışma sayesinde edindiklerini vs. derli toplu bir biçimde aktarır. İsterse bu sunumda danışmanının da onayıyla Powerpoint kullanabilir.
 • Adayın sunumu tamamlandıktan sonra, jüri başkanı, kendisi en son konuşmak üzere sözü diğer jüri üyelerine bırakır. Aday her bir jüri üyesinin, çalışmasına dair sorduğu soruları not alarak dinler ve söz kendisine bırakıldığında savunmasını yapar.
 • Jüri üyelerinin tez çalışmasını biçim ve içerik bakımından değerlendirdikleri görüş ve sorularını iki tur halinde adaya yöneltmeleri teamülü bulunmaktadır. Tek tur, iki tur ya da üç tur konusundaki inisiyatif jüri başkanındadır. Başkan sunum sonrası bunu beyan eder.
 • Jüri üyeleri görüş ve sorularını iletip adaydan savunmasını aldıktan sonra, kendi aralarında son bir değerlendirme yapmak üzere aday ve dinleyicileri dışarı çıkarırlar.
 • Jüri üyeleri tezin başarısını değerlendirdikten sonra, cübbelerini giyerek kararı bildirmek üzere aday ve dinleyicileri içeri çağırır. Tüm jüri üyeleri ayakta bekler. Jüri başkanı kararı adayın ve dinleyicilerin huzurunda beyan eder.
 • Master derecesini almaya hak kazanan adaya jüri başkanı cübbe giydirir. Bu esnada fotoğraf çekmek ve kayıt almak serbesttir.

 

Yüksek lisans eğitim süreci ile ilgili detaylı bilgi için: http://sosbilen.ege.edu.tr/uploads/ogrenci_isleri/pdfler/YLEgitimSureci-1.pdf