Çerez Örnek

HAKKIMIZDA

 

 

Kadın Çalışmaları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Tanıtım Sunumu

 

Kadın Çalışmaları ya da daha genel olarak cinsiyet (gender) çalışmaları, biyolojik cinsel farklılıkların yanı sıra cinsiyetin toplumsal, kültürel, sanatsal, tarihsel ve daha pek çok görünümlerini konu edinen disiplinlerarası bir alandır. Bu alan aynı zamanda mevcut akademik araştırma ve bilme tarzlarına yönelik eleştirel bir bakış açısını geliştirmektedir. Çok katmanlı ve çeşitli olan kadın ve cinsiyet çalışmalarının dünya genelinde üniversitelerde bir akademik eğitim ve araştırma faaliyeti olarak kurumsallaşması, bir toplumsal hareket olarak feminizmin, akademik kurumlar üzerindeki etkisi ile ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde bu disiplinlerarası alan, cinsiyetin insan hayatının tüm alanlarındaki görünümlerine, feminist olan ya da olmayan ve hatta çeşitli feminist yaklaşımlara göre farklılıklar gösterebilen çok yönlü eleştirel bakış açıları ve analiz tarzları ile yaklaşmaktadır. Cinsiyet araştırmaları hem günümüz toplumlarına hem de geçmiş toplumlara yönelik olarak, cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak ele almakta, insanî bilimlerin farklı disiplinlerini, sanatın ve edebiyatın çeşitli alanlarını bir araya getirmektedir.

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında kurulmuş disiplinlerarası bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımız, ağırlıklı olarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı akademisyenleri bir araya getirerek, cinsiyetin sosyal, tarihsel, felsefi, politik, psikolojik, dinsel ve sanatsal görünümlerine odaklanan akademik çalışmalar sunar. Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kadın ve cinsiyet konularında çeşitli akademik disiplinleri kesiştirebilen eleştirel araştırma ve analiz becerisi kazandırmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programı yürütmektedir. Bu, her lisans mezununa açık bir program olarak, “üniversite” adının içerdiği bütünlüğü, birliği, biraraya gelmeyi, öğrenci ve öğretim üyesi çok çeşitliliği ile deneyimleme imkânı veren çok-disiplinli bir programdır. 

 Bu yüksek lisans programında öğrenciler,  hem teorik hem de pratik olarak feminizmin çok çeşitliliğini fark edebilir, kadın ve erkek türünün kültürel olarak belirlenen ve belirlenmeyen özelliklerine dair tespitlerde bulunmalarına imkân tanıyan daimi bir refleksiyon geliştirebilirler. Disiplinlerarası olması dolayısıyla bu yüksek lisans programında öğrenciler, kadın ve cinsiyete ilişkin konular üzerine farklı disiplinlerin yöntem ve teorilerini tanıyıp uygulama imkânı da bulabilirler.

 Bu programdan mezun olan öğrenciler, kadın ve cinsiyete ilişkin edinmiş oldukları bilgi ve becerileri tüm entelektüel gelişim süreçleri boyunca akademik çalışmalarına taşıyabilirler. Edinmiş oldukları perspektifleri, tıp, hukuk, iletişim ve sanat gibi alanlara ilişkin mesleklerde de uygulayabilirler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ